قزاقستان 114 مورد دیگر از كروناویروس گزارش كرد

قزاقستان 114 مورد دیگر از كروناویروس گزارش كرد

Tainynews – از ساعت 13:45 دقیقه در تاریخ 2 مه ، قزاقستان 114 مورد دیگر از بیماری کروناویروس گزارش کرد ، وزارت بهداشت تأیید کرد.

64 پرونده جدید در شهرستان آلماتی ، شهرستان نور سلطان – 10 ، منطقه آکتوب – 25 ، منطقه مانگستائو – 5 ، منطقه ژامبیل – 3 ، منطقه آلماتی – 2 ، شیمکنت – 2 ، منطقه ترکستان – 1 ، منطقه کاراگاندا – 1 ، ثبت شده است منطقه کیزیلوردا – 1.

تعداد کل موارد کروناویروس در قزاقستان به 3،785 رسیده است.

Author: admin