آتامبایف در دادگاه ظاهر می شود – خبرگزاری AKIpress

آتامبایف در دادگاه حاضر می شود

Tainynews – در تاریخ 27 نوامبر رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف ، رئیس سابق دفتر رئیس جمهور فرید نیازاز و کارمند سابق خدمات 9th GKNB Kanat Sagymbayev به دادگاه منطقه Pervomaiskiy بیشکک آورده شدند …

Author: admin