چین رسما اعلام کرد وام های بخش جاده ای قرقیزستان را می توان به تعویق انداخت: وزارت امور خارجه

چین رسما اعلام کرد وام های بخش جاده ای قرقیزستان را می توان به تعویق انداخت: وزارت امور خارجه

Tainynews – “توافق برای بازسازی بدهی های خارجی در سطح روسای جمهور چین و جمهوری قرقیزستان وجود دارد ، یک تصمیم سیاسی وجود دارد ، دولت اکنون چه کارهایی را در این راستا انجام می دهد؟” از نماینده پارلمان ، آالی کاراشف در جلسه پارلمان خواسته …

Author: admin