109 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار جدی هستند

109 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار جدی هستند

Tainynews – 2،869 بیمار برای درمان از ویروس کرونا در قرقیزستان بستری می شوند تیم عملیاتی سراسری برای پاسخ COVID-19 در تاریخ 28 نوامبر گزارش شد.

52 نفر (1.8٪) در وضعیت رضایت بخشی قرار دارند. 1،958 (68.2٪) – در شرایط خفیف.

750 نفر (1/26٪) وخیم و 109 نفر (7/3٪) در وضعیت وخیمی قرار دارند.

3662 بیمار ویروسی کرونا تحت درمان سرپایی هستند.

Author: admin