ویروس کرونا در قرقیزستان با 423 مورد جدید روزانه به 71،971 می رسد

ویروس کرونا در قرقیزستان با 423 مورد جدید روزانه به 71،971 می رسد

Tainynews – در طول روز 423 موارد جدید ویروس کرونا در قرقیزستان تأیید شد ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای پاسخ به COVID-19 در 28 نوامبر گزارش داد.

شهر بیشکک 130 مورد جدید را تأیید کرد ، منطقه چوی – 102 ، منطقه جلال آباد – 50 ، منطقه اوش – 35 ، منطقه ایسیک کول – 33 ، منطقه باتکن – 29 ، منطقه تالاس – 17 ، منطقه نارین – 11 ، شهر اوش – 16

از مارس 71،971 افراد از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان مثبت بودند.

Author: admin