چین تجهیزات پزشکی و 1 میلیون کمک مالی برای دفتر شهردار بیشکک تحویل می دهد

چین تجهیزات پزشکی و 1 میلیون کمک مالی برای دفتر شهردار بیشکک تحویل می دهد

Tainynews – سفیر چین در دو کشور دوشنبه ، قرقیزستان ، 10،000 ماسک پزشکی ، 300 لیوان ایمنی ، 200 روپوش ، 200 کلاه پزشکی و 30 دماسنج بدون تماس را به معاون شهردار بیشکک برای سیاست های اجتماعی تاتیانا کوزنتسوا تحویل داد …

Author: admin