وزرای بهداشت قرقیزستان و عرب درباره تبادل تجربه در درمان ویروس کرونا بحث و گفتگو کردند

وزرای بهداشت قرقیزستان و عرب درباره تبادل تجربه در درمان ویروس کرونا بحث و گفتگو کردند

Tainynews – وزیر بهداشت قرقیزستان Alymkadyr Beishenaliev گفتگویی آنلاین با وزیر بهداشت امارات متحده عربی عبدالرحمن بن محمد آل اویس در تاریخ 30 نوامبر انجام داد ، سرویس مطبوعاتی وزارت گزارش …

Author: admin