68 مورد ذات الریه COVID-19 در قزاقستان ثبت شده است

68 مورد ذات الریه COVID-19 در قزاقستان ثبت شده است

Tainynews – وزارت بهداشت در اول دسامبر اعلام کرد ، طی روز گذشته 68 مورد از ذات الریه COVID-19 در قزاقستان ثبت شده است.

27 نفر بهبود یافتند.

از اول آگوست که آمار شروع شد ، تعداد کل پنومونی COVID-19 به 42 215 مورد ، تعداد کشته شدگان – 443 مورد و بهبودی ها – 30 562 نفر رسید.

Author: admin