سرپرست ریاست جمهوری قرقیزستان روز اولین رئیس جمهور قزاقستان را به نورسلطان نظربایف تبریک می گوید

سرپرست ریاست جمهوری قرقیزستان روز اولین رئیس جمهور قزاقستان را به نورسلطان نظربایف تبریک می گوید

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گفت: تالانت مامیتوف ، سرپرست سرپرست قرقیزستان ، نورسلطان نظربایف ، رئیس جمهور سابق قزاقستان ، روز اولین رئیس جمهور قزاقستان را که در اول دسامبر به شهادت رسید ، تبریک گفت.

مامیتوف اصلاحات گسترده ای را که تحت رهبری نظربایف در قزاقستان انجام شد “با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور ، که به قزاقستان اجازه داد مسیر آینده ای روشن را باز کند” ستود.

وی ابراز اطمینان از توسعه بیشتر روابط دوستانه دیرینه بین مردم قرقیزستان و قزاقستان بر اساس حسن همجواری ، مشارکت استراتژیک و اتحاد کرد.

Author: admin