320 مورد COVID-19 در ماه نوامبر در قرقیزستان در میان دانش آموزان ثبت شده است

320 مورد COVID-19 در ماه نوامبر در قرقیزستان در میان دانش آموزان ثبت شده است

Tainynews – از اول دسامبر در قرقیزستان 683 مورد ویروس کرونا در بین دانش آموزان مدارس بین 7 تا 17 سال به مدت 3 ماه ثبت شد.

48 مورد در سپتامبر ، 315 مورد در اکتبر ، 320 مورد در نوامبر ثبت شده است.

بیشتر موارد ویروس کرونا در بیشکک ثبت شده است: 83 مورد در ماه اکتبر ، 143 مورد در ماه نوامبر. مناطق چوی و ایسیک کول در رتبه های بعدی قرار دارند.

ویروس کرونا ویروس در ماه نوامبر: بیشکک – 143 ، منطقه چوی – 54 ، منطقه ایسیک کول – 39 ، منطقه باتکن – 32 ، منطقه جلال آباد – 31 ، اوش – 4 ، منطقه اوش – 9 ، منطقه تالاس – 8.

Author: admin