تاجیکستان و انگلیس در مورد روابط دو جانبه گفتگو می کنند

تاجیکستان و انگلیس در مورد روابط دو جانبه گفتگو می کنند

Tainynews – جلسه آنلاین بین معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان مظفر حسین زودا و معاون وزیر خارجه پارلمان انگلیس در وزارت دادگستری وندی مورتون در تاریخ 30 نوامبر برگزار شد.

طرفین به توسعه روابط دوجانبه در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و بشردوستانه ابراز علاقه کردند.

در این جلسه ، موضوعات تلاش های مشترک برای مبارزه با بیماری همه گیر COVID-19 و کاهش تأثیرات تغییرات آب و هوایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت ، اهمیت تقویت همکاری در چارچوب سازمان های بین المللی و موسسات مالی مورد تأکید قرار گرفت.

Author: admin