ممنوعیت بازدید از مساجد در ترکمنستان تمدید شد

ممنوعیت بازدید از مساجد در ترکمنستان تمدید شد

Tainynews به گزارش ترکمن پورتال به نقل از دولت مسلمان ، محدودیت های بازدید از مساجد در ترکمنستان که قبلاً برای جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی معرفی شده بود ، در حال افزایش است.

مساجد و اماکن زیارتی این کشور تا اول ژانویه سال 2021 بسته خواهند بود.

نماز در مساجد پنج بار در روز به صدا در می آید.

محدودیت ها مطابق با تصمیم کمیسیون اضطراری ترکمنستان برای مبارزه با بیماری های عفونی در تاریخ 26 اوت سال 2020 اعمال می شوند.

همه مساجد در 13 ژوئیه در ترکمنستان تعطیل بودند.

هیچ مورد تایید شده COVID-19 در ترکمنستان وجود ندارد.

Author: admin