صادرات مغولستان از آغاز سال 19.8 درصد کاهش یافته است

صادرات مغولستان از آغاز سال 19.8 درصد کاهش یافته است

Tainynews به گزارش مونتسام به نقل از مقامات گمرک ، صادرات مغولستان در تاریخ 23 تا 29 نوامبر به 81.6 میلیون دلار رسیده است که 202.5 میلیون دلار یا 71.3 درصد کاهش یافته است.

از ابتدای سال جاری ، کل صادرات به 5/5 میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3/1 میلیارد دلار یا 19/8 درصد کاهش یافته است. در طول دوره مرجع ، واردات به 86.8 میلیون دلار رسیده است که 29/4 میلیون دلار یا 4.72 درصد کاهش یافته است.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، واردات محصولات غذایی ، خودرو و ماشین آلات و محصولات معدنی به ترتیب 23.4 ، 7.1 و 29.1 درصد کاهش یافته است. واردات کالاهای دیگر 3.3 درصد افزایش یافت.

Author: admin