قزاقستان و امارات متحده عربی برای مأموریت های دیپلماتیک به یکدیگر زمین می دهند

قزاقستان و امارات متحده عربی برای مأموریت های دیپلماتیک به یکدیگر زمین می دهند

Tainynews – رسانه های قزاقستان گزارش دادند ، اعضای مازیلیس ، مجلس عوام پارلمان قزاقستان ، تصویب توافق نامه تهیه متقابل زمین برای استفاده رایگان بین دولت های قزاقستان و امارات متحده عربی را در جلسه عمومی 2 دسامبر تصویب کردند.

بر اساس این توافقنامه ، 1.2 هکتار زمین با استفاده از مدت زمان طولانی دیگر برای مدت مشابه ، در ابوظبی برای استفاده رایگان از 49 سال در اختیار قزاقستان قرار گرفته است.

2.6 هکتار زمین در نور سلطان به سفارت امارات متحده عربی تعلق می گیرد.

Author: admin