تالانت مامیتوف سرپرست سرپرست قرقیزستان در اجلاس مجازی CSTO به ریاست پوتین شرکت می کند

تالانت مامیتوف سرپرست سرپرست قرقیزستان در اجلاس مجازی CSTO به ریاست پوتین شرکت می کند

Tainynews – تالانت مامیتوف سرپرست سرپرست قرقیزستان در اجلاس مجازی سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در تاریخ 2 دسامبر به ریاست روسیه شرکت کرد …

Author: admin