12 کارگر پزشکی دیگر در قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا می شوند

12 کارگر پزشکی دیگر در قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا می شوند

Tainynews – 12 کارگر پزشکی از نظر آزمایش عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان طی یک روز گذشته مثبت بودند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش داد …

Author: admin