بازسازی ایست بازرسی جاده Ak-Jol در مرزهای قرقیزستان و قزاقستان 68٪ انجام شده است

بازسازی ایست بازرسی جاده Ak-Jol در مرزهای قرقیزستان و قزاقستان 68٪ انجام شده است

Tainynews راوشانبک صابیروف ، معاون نخست وزیر ، در سفر خود به ایست بازرسی گفت: – بازسازی ایست بازرسی جاده Ak-Jol در مرز قرقیزستان و قزاقستان 68 درصد پیشرفت دارد.

Author: admin