قرقیزستان 328 مورد جدید COVID-19 ، در کل 75 102 مورد را تأیید می کند

قرقیزستان 328 مورد جدید COVID-19 ، در کل 75 102 مورد را تأیید می کند

Tainynews – 328 مورد جدید Covid-19 تا صبح روز 6 دسامبر در قرقیزستان تأیید شده است.

موارد جدید شامل 122 مورد در بیشکک ، 87 مورد در منطقه چوی ، 48 مورد در منطقه ایسیک کول ، 17 مورد در منطقه باتکن ، 13 مورد در منطقه جلال آباد ، 12 مورد در منطقه اوش ، 12 مورد در منطقه تالاس ، 11 مورد در اوش ، 6 مورد در منطقه نارین بوده است.

قرقیزستان 75102 مورد را از ابتدای ابتلا به بیماری همه گیر تأیید کرده است.

Author: admin