تعداد افرادی که با افراد مثبت با کوروی ویروس ارتباط داشتند ، به 34349 نفر در قرقیزستان رسیده است

تعداد افرادی که با افراد مثبت با کوروی ویروس ارتباط داشتند ، به 34349 نفر در قرقیزستان رسیده است

Tainynews – Ainura Akmatova سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از 5 فوریه تا 3 ماه مه ، قرقیزستان 55،800 نمونه آزمایش کروناویروس گرفت.

تعداد افرادی که با افراد مبتلا به کورو ویروس ارتباط داشتند ، به 3434 نفر رسید.

آکماتووا گفت: “این تعداد ممکن است در طول مطالعات اپیدمیولوژیک تغییر کند.”

وی افزود که 741 نفر تحت نظارت هستند.

Author: admin