تاجیکستان 40 مورد Covid-19 جدید گزارش داده که در مجموع 12389 مورد است

تاجیکستان 40 مورد Covid-19 جدید گزارش داده که در مجموع 12389 مورد است

Tainynews – بر اساس پورتال ملی covid.tj ، تاجیکستان 40 مورد ویروس کرونا ویروس جدید در روز گذشته ثبت کرده است.

38 بیمار پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند. در طی روز گذشته هیچ مورد کشنده ای ثبت نشده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا در تاجیکستان از ماه مارس به 12389 مورد رسیده است.

در کل 11،796 بیمار بهبود یافتند ، 87 نفر فوت کردند.

میزان ریکاوری ویروس کرونا 2/95 درصد بود.

Author: admin