قرقیزستان در بحبوحه سفر موقت رئیس جمهور در خارج از دومای دولتی در مسکو دست به اعتراض زدند

قرقیزستان در خارج از دومای دولتی در مسکو در بحبوحه سفر رئیس جمهور موقت کرد

Tainynews – گروهی از شهروندان قرقیزستان در خارج از دومای دولتی روسیه در مسکو یک پیکت برگزار کردند.

به گزارش پایگاه خبری پیکر ، این کمپین در جریان سفر تالانت مامیتوف ، رئیس پارلمان قرقیزستان ترتیب داده شد. قرار است مامیتوف ، سرپرست موقت ، جلساتی را در مسکو برگزار کند.

شرکت کنندگان در این اعتراض به تحولات فعلی قرقیزستان اعتراض می کنند. آنها مجلس را به اتخاذ تصمیمات نامشروع متهم می کنند.

Author: admin