21 هزار آزمایش PCR به وزارت بهداشت قرقیزستان اهدا شده است

21 هزار آزمایش PCR به وزارت بهداشت قرقیزستان اهدا شده است

Tainynews – خدمات مطبوعاتی وزارت بهداشت گفت – 21000 آزمایش PCR با پشتیبانی بانک جهانی و یونیسف به وزارت بهداشت در 7 دسامبر تحویل داده شد …

Author: admin