37 بیمار کرونا ویروس دیگر پس از بهبودی از بیمارستان های قرقیزستان مرخص شدند

37 بیمار کرونا ویروس دیگر پس از بهبودی از بیمارستان های قرقیزستان مرخص شدند

Tainynews سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 37 نفر پس از بهبودی از كروناویروس در 24 ساعت گذشته از بیمارستان های قرقیزستان مرخص شده اند.

Author: admin