1767 مدرسه در قرقیزستان در حالت عادی کار می کنند

1767 مدرسه در قرقیزستان در حالت عادی کار می کنند

Tainynews گلشن عبدیلدایوا ، متخصص ارشد گروه آموزش مدرسه و پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش ، گفت: 1767 مدرسه در قرقیزستان بازگشایی شد ، اما نه برای همه مقاطع.

Author: admin