در صورت دریافت واکسن COVID-19 ، قرقیزستان 20٪ از جمعیت را واکسینه می کند

در صورت دریافت واکسن COVID-19 ، قرقیزستان 20٪ از جمعیت را واکسینه می کند

Tainynews – رئیس بهداشت وزارت بهداشت Ainura Akmatova در 8 دسامبر گفت: وزارت بهداشت یک گروه کاری ایجاد کرده است که به مسائل واکسیناسیون علیه COVID-19 می پردازد …

Author: admin