روسیه 26،097 مورد ویروس کرونا ویروس جدید و 562 مورد مرگ در روز 8 دسامبر را تأیید کرد

روسیه 26،097 مورد ویروس کرونا ویروس جدید و 562 مورد مرگ در روز 8 دسامبر را تأیید کرد

Tainynews – روسیه 26،097 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تایید کرده و 562 مرگ در 8 دسامبر.

موارد جدید در 85 منطقه کشور کشف شد. بیشترین مرگ و میرها در سن پترزبورگ – 86 و در مسکو – 71 اتفاق افتاده است.

روسیه در مجموع 2،515،009 مورد و 44،159 مورد مرگ را تایید کرد.

Author: admin