معاون وزیر امور خارجه قرقیزستان ، رئیس مأموریت مشاهده محدود انتخابات ODIHR ، Tamas Meszerics در مورد انتخابات آینده بحث کرد

معاون وزیر امور خارجه قرقیزستان ، رئیس مأموریت نظارت محدود بر انتخابات ODIHR ، تاماس Meszerics در مورد انتخابات آینده بحث کرد

Tainynews – عزیزبک مادماروف معاون وزیر امور خارجه قرقیزستان در 8 دسامبر با رئیس مأموریت نظارت محدود بر انتخابات ODIHR ملاقات کرد ، گفت وزارت امور خارجه …

Author: admin