تجمع در اعتراض به همه پرسی در خارج از ساختمان پارلمان در بیشکک

تجمع در اعتراض به همه پرسی در خارج از ساختمان پارلمان در بیشکک

Tainynews – تجمع در اعتراض به همه پرسی شکل دولت امروز در خارج از ساختمان پارلمان در بیشکک برگزار شد.

معترضین از مجلس خواستند که پیش نویس قانون مربوط به همه پرسی را که پیشنهاد می کند همه پرسی یک روز با انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار شود ، تصویب نکند.

معترضین گفتند كه پارلمان فعلی نامشروع است ، زیرا دوره آن توسط پارلمان تمدید شد.

آنها خواستار انحلال پارلمان نامشروع شدند.

اوایل امروز پارلمان قرقیزستان لایحه مربوط به همه پرسی را با اولین قرائت تصویب کرد.

Author: admin