روسیه 26190 مورد جدید ویروس کرونا و 559 مورد مرگ را گزارش کرده است

روسیه 26،190 مورد جدید ویروس کرونا و 559 مورد مرگ را گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 26190 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

تعداد کل موارد ویروس کرونا تأیید شده به 2،541،199 رسیده است.

طی روز گذشته 559 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا ثبت شده است. تعداد کشته شدگان Covid-19 44718 نفر بود.

در مجموع بیش از 80.5 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 427000 آزمایش برای روز گذشته.

545،691 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin