ازبکستان 146 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده که در مجموع 74352 مورد است

ازبکستان 146 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده که در مجموع 74352 مورد است

Tainynews – ازبکستان طی روز گذشته 146 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

وزارت بهداشت گزارش داد که موارد جدید در 4 منطقه کشور و تاشکند ثبت شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 74352 مورد رسیده است.

در مجموع 71609 بیمار بهبود یافتند. میزان ریکاوری ویروس کرونا 97٪ بود.

2،132 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 177 نفر در وضعیت وخیم ، 34 نفر در وضعیت وخیمی قرار دارند.

Author: admin