تالانت مامیتوف: روسیه آماده است تا در بسیاری از مسائل به قرقیزستان کمک کند

تالانت مامیتوف: روسیه آماده است تا در بسیاری از مسائل به قرقیزستان کمک کند

Tainynews – تالانت مامیتوف ، سرپرست رئیس مجلس ، رئیس پارلمان قرقیزستان در مصاحبه با کانال تلویزیونی دولتی KTRK در مورد نتایج سفر خود به فدراسیون روسیه گفت …

Author: admin