دولت قرقیزستان فکر می کند پرداخت غرامت به جبهه های اول جنگ Covid-19 بر اساس نتایج آزمایش آنتی بادی Covid-19

دولت قرقیزستان فکر می کند پرداخت غرامت به جبهه های اول جنگ Covid-19 بر اساس نتایج آزمایش آنتی بادی Covid-19

Tainynews کیالبک موکاشف ، وزیر دارایی امروز در پارلمان گفت – 160 میلیون مادر برای پرداخت غرامت به کارگران پزشکی که در محل کار خود به ویروس کرونا مبتلا شده اند اختصاص داده شده است.

الویرا سورابالدیوا ، معاون نخست وزیر گفت ، هر درخواست جبران خسارت توسط کمیسیون ویژه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: “آنها باید گواهی پزشکی با نتایج مثبت تست PCR ارائه دهند.”

الویرا سورابالدیوا ، معاون نخست وزیر ، گفت: “اکنون ما در حال بررسی امکان پرداخت هزینه غرامت بر اساس نتایج آزمایش آنتی بادی COVID-19 با وزارت بهداشت هستیم.”

Author: admin