27 مأمور اجرای قانون در قرقیزستان کرونا ویروس را گرفتار کردند

27 مأمور اجرای قانون در قرقیزستان کرونا ویروس را گرفتار کردند

Tainynews آینورا آكماتووا در این جلسه گفت: – 27 كارمند امور داخلی امور از 4 ماه مه به قرقاوی ویروس در قرقیزستان آلوده شدند.

10 بیمار در بیمارستان ملی بیماریهای عفونی تحت معالجه قرار گرفتند.

وی گفت: “آنها از بیمارستان مرخص شدند. 10 نفر درمان را ادامه می دهند. 7 افسر نیروی انتظامی دیگر با کروناویروس شب گذشته در بیمارستان بستری شدند.”

Author: admin