نخست وزیر پیشین کوباتبک بورونوف از بیمارستان مرخص شد

نخست وزیر پیشین کوباتبک بورونوف از بیمارستان مرخص شد

Tainynews – نخست وزیر پیشین كوباتبك بورونوف از بیمارستان مرخص شد.

در تاریخ 3 دسامبر گزارش شد که کوباتبک بورونف با عفونت ویروس کرونا به بیمارستان منتقل شد. او به همراه همسر و فرزندانش در بیمارستان بستری شد.

بورونوف از ژوئن 2020 نخست وزیر بود و پس از ناآرامی های 5-6 اکتبر استعفا داد. وی همچنین هدایت تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا را بر عهده داشت.

Author: admin