روسیه گزارش 28585 مورد ویروس کرونا و 613 مورد مرگ

روسیه گزارش 28585 مورد ویروس کرونا و 613 مورد مرگ

Tainynews – روسیه 28585 مورد جدید ویروس کرونا برای یک روز گذشته ثبت کرد.

4600 مورد جدید بدون علامت است.

تعداد کل موارد ویروس کرونا تأیید شده به 2،597،711 نفر رسیده است.

613 مرگ مرتبط با عفونت ویروس کرونا در یک روز گذشته ثبت شد. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 45 هزار و 893 نفر رسید.

548،957 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin