555 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان وخیم هستند

555 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان وخیم هستند

Tainynews – از تاریخ 12 دسامبر 2،149 فرد ویروس مثبت کرونا در قرقیزستان بستری می شوند ، تیم پاسخ ویروس کرونا در سراسر کشور 12 دسامبر گزارش داد.

23 (1٪) از بیماران در وضعیت رضایت بخشی قرار دارند. 1،482 (68.9٪) – در شرایط خفیف ؛ 555 (25.8٪) – در شدید و 89 (4.1٪) – بسیار شدید.

2944 بیمار در خارج از بیمارستان ها تحت درمان هستند.

Author: admin