تاجیکستان 102 پرونده جدید COVID-19 را اعلام کرد که در کل 230 مورد است

تاجیکستان 102 پرونده جدید COVID-19 را اعلام کرد که در کل 230 مورد است

Tainynews – تاجیکستان 102 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرده است. آسیا پلاس با استناد به وزارت بهداشت گزارش داده است كه این تعداد به 230 عدد رسیده است.

110 مورد در دوشنبه ، 7 مورد در منطقه خودمختار گورنو-بدخشان ، 70 مورد در منطقه سغد ، 21 مورد در منطقه خاتلون ، 22 مورد در شهرها و ولسوالی های تحت نظارت جمهوری تأیید شد.

سه مورد کشنده از کرونا ویروس ثبت شد.

3208 نفر تحت نظر پزشکی باقی مانده اند. 246 نفر پس از معاینه پزشکی و آزمایشات ، در شرایط خوبی از بیمارستان مرخص شدند.

تاجیکستان 15 مورد اول COVID-19 را در 30 آوریل تأیید کرد.

Author: admin