29 شهروند قرقیزستان از اتریش ، چک ، مجارستان ، اسلواکی و اوکراین به بیشکک بازگشتند

29 شهروند قرقیزستان از اتریش ، چک ، مجارستان ، اسلواکی و اوکراین به بیشکک بازگشتند

Tainynews – وزارت امور خارجه قرقیزستان گفت: – 29 شهروند قرقیزستان در تاریخ 4 ماه مه با کمک قزاقستان از اوکراین ، اتریش ، مجارستان ، چک ، اسلواکی به بیشکک بازگشتند.

شهروندان با پرواز منشور تجاری شرکت آریایی اوکراین در مسیری از کیف ، بوداپست به تاراز حمل می شدند.

آنها سپس از طاراز به بیشکک در یک حمل و نقل ویژه با همراهی یک کارگر پزشکی تخلیه شدند.

Author: admin