رایزنی های سیاسی بین ترکمنستان و ایالات متحده به صورت آنلاین برگزار شد

رایزنی های سیاسی بین ترکمنستان و ایالات متحده به صورت آنلاین برگزار شد

Tainynews وزارت امور خارجه ترکمنستان گفت – رایزنی های سیاسی بین ترکمنستان و ایالات متحده در 16 دسامبر به صورت آنلاین برگزار شد.

شرکت کنندگان در مورد مسائل بشردوستانه گفتگو کردند. در این بیانیه آمده است: ترکمنستان فعالانه با ایالات متحده در زمینه های مربوط به حقوق بشر همکاری می کند و گفتگوی آزاد را در این زمینه برقرار می کند.

در راس هیئت ترکمنستان وزیر امور خارجه راشد مردوف ، که در مورد اقدامات انجام شده در این کشور برای محافظت و حفظ حقوق بشر و آزادی ها ، با در نظر گرفتن ویژگی های ملی و فرهنگی کشور ، صحبت کرد. تأکید ویژه بر رعایت حقوق در کار مطابق با استانداردهای بین المللی کار و همکاری سازمان بین المللی کار گذاشته شده است.

Author: admin