موانع جاده در آلماتی برداشته شد. افراد ممکن است آزادانه راه بروند یا رانندگی کنند

موانع جاده در آلماتی برداشته شد. افراد ممکن است آزادانه راه بروند یا رانندگی کنند

Tainynews – دپارتمان پلیس آلماتی گفت: ایست های بازرسی پلیس که در آن پاس های شهروندان بررسی شده است حذف شده است.

اداره پلیس گفت: “در رابطه با از بین بردن محدودیت های قرنطینه ، از سرگیری کار تعداد زیادی از سازمان ها و شرکت ها ، ایست های بازرسی در سطح شهر متوقف شده است.”

شهروندان ممکن است آزادانه با پای پیاده ، با ماشین یا دوچرخه حرکت کنند.

پلیس برای جلوگیری از تجمع افراد در آنجا ، پارک ها را گشت می زند.

27 بلوک راه اطراف آلماتی مانند گذشته کار می کنند.

قزاقستان 3،988 مورد COVID-19 را تا به امروز تأیید کرده است. 1077 بیمار بهبود یافتند ، 27 بیمار درگذشت.

Author: admin