نخست وزیر Abilgaziyev به شهروندان قرقیزستان گفت: از دست دادن محدودیت ها به معنای پایان قرنطینه نیست

نخست وزیر Abilgaziyev به شهروندان قرقیزستان گفت: از دست دادن محدودیت ها به معنای پایان قرنطینه نیست

Tainynews – نخست وزیر ، محمد محمدعلی ابیلگازیف از شهروندان قرقیزستان خواسته است تا مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و از انزوا خودداری کنند تا پایان قرنطینه …

Author: admin