دیپلمات های قرقیز ، انگلیس و فرانسه در مورد مقدمات بیست و ششمین نشست کنفرانس احزاب (COP 26) در UNFCCC بحث و تبادل نظر می کنند

دیپلمات های قرقیز ، انگلیس و فرانسه در مورد مقدمات بیست و ششمین نشست کنفرانس احزاب (COP 26) در UNFCCC گفتگو کردند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف با سفیر انگلیس در قرقیزستان چارلز گرت و کاردار فرانسه در قرقیزستان فرانسوا دلاوس در 17 دسامبر دیدار کرد ،

Author: admin