موارد کورو ویروسی روسیه برای دومین روز مستقیم بیش از 10،000 افزایش می یابد

موارد کورو ویروسی روسیه برای دومین روز مستقیم بیش از 10،000 افزایش می یابد

Tainynews

روسیه تایید شده دوشنبه ، 10،581 عفونت کروناویروس جدید ، که تعداد رسمی این کشور را به 145.268 مورد رسانده است.

روسیه اکنون هفتمین کشور از نظر آلودگی است که هفته گذشته از چین ، ترکیه و ایران پیشی گرفت.

نخست وزیر میخائیل میشوستین روز پنج شنبه تأیید کرد که ويروس کورون ويروس دارد و وي را به عنوان بالاترين مقام در روسيه برای منقبض کردن ويروس بدست آورد.

در طی 24 ساعت گذشته هفتاد و شش نفر جان خود را از دست دادند و تعداد کل این رقم به 1،356 نفر رسید.

Author: admin