فعالان در اعتراض به آلودگی هوا در بیشکک راهپیمایی می کنند

فعالان در اعتراض به آلودگی هوا در بیشکک راهپیمایی می کنند

Tainynews – امروز راهپیمایی هوای پاک در بیشکک برگزار شد.

فعالان از ایستگاه راه آهن به سمت میدان آلا-توو حرکت کردند.

هدف از راهپیمایی جلب توجه جامعه به مسئله آلودگی هوا در بیشکک ، تشویق مردم به سوزاندن ضایعات خیاطی و لاستیک برای گرم کردن نبود.

فعالان همچنین از دولت خواستار یافتن راه حل مشکل ، بدون موکول به زمستان سال آینده ، برای ارائه اطلاعات در مورد کیفیت هوا به زبانی ساده و روشن هستند.

استفاده از سوخت جایگزین برای زغال سنگ ، کاشت درختان بیشتر از میان گزینه های دیگر پیشنهاد شده است.

Author: admin