321 فرد در قرقیزستان از عفونت کرونا ویروس بهبود می یابند

321 فرد در قرقیزستان از عفونت کرونا ویروس بهبود می یابند

Tainynews – 321 نفر از عفونت ویروس کرونا و ذات الریه ویروس کرونا در روز گذشته در قرقیزستان بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 112 مورد در منطقه چوی ، 107 مورد در بیشکک ، 26 مورد در منطقه ایسیک کول ، 19 مورد در منطقه باتکن ، 19 مورد در منطقه جلال آباد ، 13 مورد در منطقه تالاس ، 9 مورد در منطقه اوش ، 8 مورد در منطقه نارین ، 8 مورد در اوش بوده است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 72780 نفر رسیده است.

Author: admin