10 گروه سیار از کارمندان مراقبت های بهداشتی در ولسوالی لنین فعالیت می کنند

10 گروه سیار از کارمندان مراقبت های بهداشتی در ولسوالی لنین فعالیت می کنند

Tainynews – رئیس منطقه لنین توکتوزون سلطانوف در جلسه توجیهی امروز گفت: 10 گروه تلفن همراه از 4 متخصص بر اساس مرکز پزشکی خانواده شماره 1 در بیشکک فعالیت می کنند.

به گفته وی ، امروز 40 نفر درگیر کار گروه های سیار هستند.

سلطانوف گفت: “مرکز تماس 4 نفره ایجاد شده است و به گروههای سیار وسایل حمل و نقل ، مواد غذایی ، تجهیزات محافظ شخصی ارائه می شود.”

سلطانوف گفت ، از 82 شیوع 49 مورد ، از جمله 17 مورد کروավիր ویروس در املاک جدید مسکن شناسایی شده است ، و تماس نزدیک آنها برای koronavirus منفی بوده است.

Author: admin