MP پیشنهاد می کند به جای درخواست پول ، محصولات ارگانیک را به چین بفروشید

MP پیشنهاد می کند به جای درخواست پول ، محصولات ارگانیک را به چین بفروشید

Tainynews Ekmat Baibakpayev ، نماینده مجلس در جلسه کمیته پارلمان در مورد اقتصاد سبز در 22 دسامبر ، گفت: “اصل داروخانه باید در فروش سموم دفع آفات اعمال شود.

Author: admin