میرلان باكیروف ، نایب رئیس مجلس استعفا داد

میرلان باکیروف معاون رئیس مجلس استعفا داد

Tainynews باکیت توروبایف ، رهبر فراکسیون Onuguu-Progress ، در صفحه خود در شبکه های اجتماعی گفت ، میرلان باكیروف ، معاون رئیس پارلمان تصمیم به استعفا گرفت.

توروبایف گفت باكیروف تصمیم گرفت داوطلبانه استعفا دهد.

جناح Onuguu-Progress اولانبک اسماعیلوف را به عنوان معاون رئیس مجلس معرفی کرد.

میرلان باكیروف در دسامبر 2017 از جناح Onuguu-Progress به عنوان نایب رئیس انتخاب شد.

وی در انتخابات پارلمانی 2020 به عنوان کاندیدای شماره 1 از حزب مکنیم قرقیزستان شرکت کرد.

Author: admin