افزایش تعرفه گاز طبیعی به دلیل رشد نرخ دلار در برابر سام است

افزایش تعرفه گاز طبیعی به دلیل رشد نرخ دلار در برابر سام است

Tainynews – مسئله تعرفه گاز طبیعی با کاهش شدید ارزش som در برابر دلار مشکل ساز شد و خرید گاز طبیعی در ایالات متحده انجام می شود …

Author: admin