روسیه 27،250 مورد جدید ویروس کرونا گزارش کرده است

روسیه 27،250 مورد جدید ویروس کرونا گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 27،250 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

موارد جدید در 85 منطقه کشور کشف شد. 4058 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 2،933،753 مورد رسیده است.

در مجموع 87 میلیون آزمایش برای عفونت ویروس کرونا ، شامل 393000 آزمایش برای روز گذشته ، انجام شده است.

641،563 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin